NOTA PRAWNA

  1. Niniejsza strona internetowa (dalej “Strona”) została przygotowana na zlecenie kancelarii Andrzej Lulka Kancelaria Radców Prawnych (dalej “Kancelaria”).
  2. Treść zamieszczona na niniejszej Stronie nie może być rozumiana jako podstawa jakiegokolwiek stosunku umownego, w szczególności informacje znajdujące się na Stronie nie mają charakteru oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
  3. Informacje znajdujące się na Stronie nie stanowią porady prawnej.
  4. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze Strony lub informacji zamieszczonych na tej Stronie.
  5. Strona została przygotowana wyłącznie w celu informacyjnym i nie ma charakteru reklamowego.
  6. Wszelkie prawa do Strony oraz tekstów znajdujących się na Stronie należą do Kancelarii. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii, jest zabronione.