Bankowość i finanse, ubezpieczenia

 

  • przygotowywania dokumentacji kontraktowej oraz udział w negocjacjach dotyczących pożyczek, kredytów i gwarancji oraz spłaty zobowiązań na rzecz banku,
  • finansowanie wewnątrz grupy: podwyższanie kapitału zakładowego, dopłaty, pożyczki korporacyjne,
  • transakcje leasingu zwrotnego,
  • poręczenia, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe,
  • prawo ubezpieczeniowe.