Działalność deweloperska i prawo budowlane

Sprawy związane z działalnością deweloperską i prawem budowlanym stanowią jedną z kluczowych dziedzin działalności Kancelarii. Doradzamy naszym klientom w szczególności w następujących sprawach:

  • postępowania w sprawie decyzji administracyjnych (zmiana przeznaczenia, wyłączenie spod produkcji rolnej, decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę),
  • uzgodnienia z władzami miasta lub gminy, powiatu i województwa oraz przedstawicielami poszczególnych działów: geodezji, architektury, ochrony środowiska, dróg i infrastruktury technicznej,
  • sporządzanie i negocjowanie umów o realizację robót lub świadczenie usług związanych z nieruchomościami lub procesem budowlanym (np. umowy z generalnym wykonawcą, głównym wykonawcą, o nadzór autorski, nadzór inwestorski, project management),
  • opracowywanie i negocjowanie umów pomiędzy współwłaścicielami, opracowywanie umów o sposobie korzystania z powierzchni wspólnych, umów quoad usum,
  • doradztwo w zakresie umów z dostawcami mediów i innymi usługodawcami,
  • doradztwo podatkowe związane z projektami deweloperskimi.