Obrót nieruchomościami

Sprawy związane z prawem obrotem nieruchomościami stanowią jedną z kluczowych dziedzin działalności Kancelarii.

 


Kancelaria świadczy pomoc prawną na wszystkich etapach projektów związanych z nieruchomościami o przeznaczeniu handlowym, biurowym, mieszkaniowym lub logistycznym: w zakresie nabywania nieruchomości, planowania przestrzennego, procesu budowlanego, finansowania, wynajmu i sprzedaży nieruchomości oraz realizacji infrastruktury, a także w zakresie kwestii regulacyjnych i administracyjnych. W związku z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości doradzamy naszym klientom w szczególności w następujących sprawach:

  • analizy due diligence,
  • umowy przedwstępne sprzedaży oraz umowy sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstw lub spółek projektowych,
  • ustanawianie hipotek, służebności, innego rodzaju ograniczonych praw rzeczowych oraz zabezpieczeń rzeczowych i osobowych,
  • fuzje i przejęcia, przekształcenia i restrukturyzacje w zakresie spółek prowadzących działalność w sektorze nieruchomości,
  • porozumienia wspólników,
  • spółki typu joint venture,
  • sporządzanie i negocjowanie umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.