Prawo autorskie

 

  • sporządzanie i negocjowanie umów licencji oraz umów przeniesienia autorskich praw majątkowych,
  • przygotowywanie opinii prawnych i doradztwo w zakresie poszczególnych zagadnień prawa autorskiego.