Prawo pracy

 

  • doradztwo związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
  • przygotowywanie regulaminów pracy i wynagrodzeń oraz innych wewnętrznych źródeł prawa pracy,
  • prowadzenie negocjacji w sprawie zbiorowych źródeł prawa pracy.