Rozwiązywanie sporów sądowych i arbitraż

 

  • prowadzenie sporów na etapie przedsądowym,
  • mediacje w celu zawarcia ugody,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych.