Umowy najmu i dzierżawy

Sprawy związane z umowami najmu i dzierżawy stanowią jedną z kluczowych dziedzin działalności Kancelarii. Doradzamy naszym klientom w szczególności w następujących sprawach:

  • sporządzanie i negocjowanie umów najmu i dzierżawy, umów użytkowania, a także innych umów dotyczących korzystania z lokali, budynków i innych nieruchomości,
  • negocjowanie innych dokumentów z wynajmującymi lub najemcami (zabezpieczenia wierzytelności, aneksy do umów najmu, przeniesienie praw z umów, protokoły zdawczo-odbiorcze),
  • doradztwo w sytuacjach spornych i przedspornych.