Umowy związane z obrotem gospodarczym

Przygotowywanie i negocjowanie umów związanych z obrotem gospodarczym stanowi jedną z kluczowych dziedzin działalności Kancelarii. Przygotowujemy zarówno umowy zawierane na zasadzie swobody kontraktowej, np. umowy ramowe, umowy o współpracę, umowy dystrybucji jak i umowy nazwane, np. umowy dostawy, umowy przechowania, umowy poręczenia, umowy pożyczki.