Cyfryzacja procesu budowlanego

Jedną z najważniejszych zmian wynikających z nowelizacji Prawa budowlanego jest cyfryzacja procesu budowlanego. Najważniejsze zmiany w zakresie cyfryzacji dotyczą dziennika budowy, tzw. Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego, systemu e-CRUB, Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz portalu e-Budownictwo. Przede wszystkim wprowadzona ma zostać możliwość prowadzenia dziennika budowy w formie elektronicznej. Standardowa, papierowa wersja dziennika budowy będzie mogła być używana do 2030 r., zatem przejściowym okresie inwestor będzie miał wybór i będzie mógł korzystać ze wskazanej przez siebie formy (elektronicznej bądź papierowej).

Ponadto projektowane przepisy przewidują wdrożenie systemu Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego, będącej zbiorem dokumentów z zakresu eksploatacji oraz informacji o zdarzeniach i okolicznościach zachodzących w trakcie użytkowania obiektu. Jej elektroniczna forma ma być prowadzona przez specjalny portal internetowy dedykowany dla wszystkich właścicieli i zarządców obiektów budowlanych. Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego ma zostać wdrożona w 2023 r., jednak do 2027 r. powinna istnieć jeszcze możliwość prowadzenia tego dokumentu również w tradycyjnej formie. Natomiast począwszy od 2027 r. ma być on dostępny wyłącznie w formie elektronicznej.

Podstawowym założeniem elektronicznego systemu zarządzania procesem budowy i użytkowania obiektów budowlanych jest zapewnienie pełnej interaktywności użytkownika z systemem mającym dostęp do zgromadzonych w nim informacji. Poza Elektroniczną Książką Obiektu Budowlanego nowelizacja zakłada wprowadzenie także innych systemów, które mają porządkować i ułatwiać budowę. Jednym z nich jest system e-CRUB zapewniający dostęp do danych o osobach posiadających uprawnienia budowlane, w tym także o osobach ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Dodatkowo nowelizacja prawa budowlanego rozszerza o nowe funkcje system Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który pełni zwłaszcza funkcję systemu informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Za pośrednictwem tego systemu będzie można, z jednej strony, ubiegać się o specjalne dofinansowania a, z drugiej strony, planować modernizację budynku związaną z ogrzewaniem budynku (np. przez wprowadzenie ekologicznych sposobów ogrzewania).

Nowelizacja wprowadza także usprawnienia i nowe funkcje w portalu e-Budownictwo, który stworzony został w celu bezpośredniego dostępu do danych z wniosków składanych przez inwestorów w związku z procesem inwestycyjno-budowlanym. Wszystkie wskazane powyżej zmiany, a także i inne, które wprowadza nowelizacja prawa budowlanego, w swoich założeniach mają usprawnić proces inwestycyjny oraz ograniczyć ilość dokumentacji papierowej, co należy ocenić pozytywnie. Jednak, jak w przypadku wielu tak złożonych i obszernych reform, ostateczna ocena uzależniona będzie od faktycznej realizacji założeń nowelizacji.