Nowelizacja KRS – „newsletter KRS” zapobiegnie kradzieży spółek

21 czerwca 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Na jej podstawie dokonana została jedna, ale jak się wydaje, dość istotna zmiana w funkcjonowaniu KRS. Wprowadzony został mechanizm automatycznego przesyłania informacji o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz o dokonaniu wpisu w rejestrze KRS.

Powyższe informacje będą automatycznie udostępniane każdemu, kto za pośrednictwem tego systemu wskaże numer podmiotu, którego dana informacja ma dotyczyć. Dane mogą być przesyłane zainteresowanemu podmiotowi nie dłużej niż przez rok (z możliwością przedłużenia każdorazowo na okres nie dłuższy niż rok) oraz mogą dotyczyć jednocześnie maksymalnie 50 podmiotów.

Mechanizm ten ma charakter subskrypcyjny, stąd jego potoczna nazwa „newsletter KRS”. Powyższe rozwiązanie, zdaniem ustawodawcy, ma umożliwić niezwłoczne uzyskiwanie informacji o wpływie do akt rejestrowych wniosków lub innych dokumentów, co będzie przeciwdziałało mechanizmowi tzw. kradzieży spółek.

Proceder ten polega na dokonywaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie wniosku o wpis sporządzonego w oparciu o fałszywe dokumenty. W konsekwencji, tak działający oszuści mogą w oparciu o fałszywe dane ujawnione w KRS osiągać korzyści finansowe (np. przez zawieranie umów rzekomo w imieniu spółki).

W założeniu projektodawców dzięki mechanizmowi automatycznego informowania zarówno o wpisach, jak i o zarejestrowanych wnioskach jeszcze przed ich rozpatrzeniem przez sąd rejestrowy, prawowici członkowie organów i wspólnicy podmiotów wpisanych do KRS będą w stanie niezwłocznie zareagować i zapobiec próbie kradzieży spółki.