Podatek od nieruchomości od wynajmowanych lokali mieszkalnych

Podatek od nieruchomości od wynajmowanych lokali mieszkalnych

Właściciele lokali, którzy jednocześnie są przedsiębiorcami i wynajmują lokale najemcom na cele mieszkaniowe (o charakterze trwałym), mają powody do zadowolenia. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 lipca 2023 r. (sygn. III FSK 250/23) potwierdził, że powinni oni płacić podatek od nieruchomości z tytułu ww. wynajmu według stawki od budynków mieszalnych (maksymalnie 0,51 zł za 1m2), a nie według stawki od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (maksymalnie 17,31 zł za 1m2).

NSA uznał, że za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej nie mogą być uznane te części budynku mieszkalnego, które są wykorzystywane (zajęte) na cele mieszkalne, przez co należy rozumieć trwałe zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkaniowych posiadacza lokalu, nawet wówczas, gdy ich oddanie przez podatnika (np. dewelopera, spółdzielnię mieszkaniową, spółkę komunalną, podmiot działający w formule społecznej agencji najmu albo społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub innego właściciela będącego przedsiębiorcą) do korzystania osobom trzecim dla realizacji tej funkcji (zajęcie na cele mieszkalne), nastąpiło w ramach gospodarczej działalności podatnika (np. komercyjnego najmu). Istotne jest to, by w budynku (lokalu) mieszkalnym realizowany był cel polegający na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych w przedstawionym wyżej rozumieniu.

Bez znaczenia pozostaje natomiast okoliczność, czy funkcja ta (tzn. mieszkaniowa) realizowana jest przez podatnika, czy jego najemcę. Od najmu o charakterze trwałym, NSA odróżnił powtarzający się (w założeniu) krótkotrwały odpłatny najem lokali mieszkalnych (na dobę lub kilka dni), niezwiązany z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych podatnika i jego rodziny lub osób trzecich. NSA stwierdził, że powyższy najem zbliżony jest w istocie do świadczenia usług hotelarskich (praktyka coraz bardziej popularna w kurortach oraz miejscowościach mających znaczenie turystyczne) i w związku z tym czynność taka skutkuje zajęciem lokalu (budynku) mieszkalnego na prowadzenie działalności gospodarczej, a w konsekwencji skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku od nieruchomości wg wyższej stawki.