Specustawa o biogazowniach rolniczych podpisana przez prezydenta

Specustawa o biogazowniach rolniczych podpisana przez prezydenta

Prezydent podpisał specustawę o biogazowniach rolniczych. Głównym celem ustawy jest ułatwienie inwestycji w tego typu instalacje m.in. poprzez skrócenie czasu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB). Na wydanie PB organ będzie miał 45 dni, a nie jak obecnie 65 dni. Łatwiejsze ma być również pozyskiwanie warunków przyłączeniowych, które będą wydawane w terminie 90 dni od dnia złożenia przez inwestora wniosku o przyłączenie. Nowe przepisy wprowadzają również ułatwienia odnośnie substratu, tj. substancji wykorzystywanych do produkcji biogazu.

W rozporządzeniu wydanym na mocy ustawy ma bowiem zostać zawarta lista substancji, które nie będą uznawane za odpad i, w konsekwencji, będą mogły być wykorzystane do produkcji biogazu bez konieczności przeprowadzenia stosownej procedury uznania takiej substancji za produkt uboczny. Łatwiejsze będzie również wykorzystanie produktu pofermentacyjnego (produkt uboczny produkcji biogazu). Materiał ten, zawierający istotne właściwości nawozowe, będzie mógł być przedmiotem obrotu lub zagospodarowania bez konieczności uzyskania stosownego pozwolenia wydawanego, w drodze decyzji, przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki temu znacznej redukcji powinny ulec nakłady rolników na nawożenie mineralne.

Zgodnie z nową ustawą, podmiotami uprawnionymi do przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych będą m.in. osoby fizyczne lub prawne, które prowadzą gospodarstwo rolne, podmioty wykonujące działalność gospodarczą obejmującą wytwarzanie prądu, ciepła, biogazu rolniczego lub biometanu z biogazu rolniczego, grupy producentów rolnych, producenci win i spółdzielnie energetyczne (a pozostałe podmioty nadal będą miały możliwość realizacji biogazowni rolniczych na podstawie dotychczasowych przepisów). Powstające na podstawie specustawy biogazownie rolnicze będą musiały być zlokalizowane na nieruchomości należącej do podmiotu uprawnionego, a ponadto przynajmniej część substratu wykorzystywanego do działalności instalacji będzie musiała powstawać w ramach produkcji prowadzonej przez tenże podmiot.

Z uwagi na to, że instalacje mają mieć charakter lokalny, w zależności od przedmiotu działalności instalacji (rodzaju wytwarzanej energii lub paliwa), nowe przepisy ograniczą ich moc maksymalną do 3,5 MW (energia elektryczna), moc osiągalną cieplną w skojarzeniu do 10,5 MW (energia cieplna), roczną wydajność produkcji biogazu rolniczego do 14 mln m3 albo roczną wydajność produkcji biometanu z biogazu rolniczego do 8,4 mln m3. W celu przeciwdziałania temu, by beneficjentem łatwiejszej ścieżki inwestycyjnej nie stały się podmioty nieuprawnione do skorzystania z preferencyjnych zasad, nowe przepisy ograniczą także możliwość zbywania takich instalacji.