• en
  • fr
Nieruchomości

Sprawy związane z prawem obrotem nieruchomościami stanowią jedną z kluczowych dziedzin działalności Kancelarii.

Sprawy związane z prawem obrotem nieruchomościami stanowią jedną z kluczowych dziedzin działalności Kancelarii.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na wszystkich etapach projektów związanych z nieruchomościami o przeznaczeniu handlowym, biurowym, mieszkaniowym lub logistycznym: w zakresie nabywania nieruchomości, planowania przestrzennego, procesu budowlanego, finansowania, wynajmu i sprzedaży nieruchomości oraz realizacji infrastruktury, a także w zakresie kwestii regulacyjnych i administracyjnych. W związku z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości doradzamy naszym klientom w szczególności w następujących sprawach:

Analizy due diligence,

Umowy przedwstępne sprzedaży oraz umowy sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstw lub spółek projektowych, ustanawianie hipotek, służebności, innego rodzaju ograniczonych praw rzeczowych oraz zabezpieczeń rzeczowych i osobowych,

Fuzje i przejęcia, przekształcenia i restrukturyzacje w zakresie spółek prowadzących działalność w sektorze nierucho- mości,

Porozumienia wspólników,

Spółki typu joint venture,

Sporządzanie i negocjowanie umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Skontaktuj się z prawnikiem
Andrzej Lulka
PARTNER ZARZĄDZAJĄCY
Specjalizacje: Nieruchomości, Prawo budowlane, Najmy,