• en
  • fr
Blog

31 stycznia 2024
Jak poprawnie napisać umowę najmu komercyjnego?

Jak poprawnie napisać umowę najmu komercyjnego? Zdecydowana większość lokali handlowych, czy to w kamienicach, na parterach bloków mieszkalnych, czy też w centrach handlowych, jest eksploatowana w oparciu o umowę najmu, na podstawie której właściciel takiego lokalu oddał najemcy lokal do korzystania dla celów prowadzenia określonej działalności. Na podstawie umowy najmu najemca może korzystać z lokalu właśnie w celu wskazanym w umowie najmu oraz jest zobowiązany jest do zapłaty uzgodnionego czynszu i innych opłat. […]

Czytaj dalej
9 stycznia 2024
Dlaczego warto przeprowadzić badanie prawne nieruchomości?

Dlaczego warto przeprowadzić badanie prawne nieruchomości? Przedsiębiorcy, którzy zamierzają zrealizować lub nabyć istniejącą inwestycję nieruchomościową, niezależnie od jej rodzaju, powinni kompleksowo zapoznać się ze stanem prawnym nieruchomości, w którą inwestują. Dlaczego? Po pierwsze, pozwoli to na podjęcie świadomej decyzji, czy w ogóle warto w taką nieruchomość inwestować, a po drugie, jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca, jakie ewentualne zagrożenia mogą na nich czyhać zarówno w trakcie procesu inwestycyjnego, jak […]

Czytaj dalej
7 grudnia 2023
Nowa data stosowania e-doręczeń przez pierwszą grupę podmiotów.

Nowa data stosowania e-doręczeń przez pierwszą grupę podmiotów. E-doręczenia, czyli usługa będąca elektronicznym odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, zbliża się wielkimi krokami. Umożliwiać ona będzie elektroniczne wysyłanie i odbieranie korespondencji, zarówno osobom fizycznym oraz przedsiębiorstwom, jak i podmiotom publicznym. Obowiązek stosowania e-doręczeń wprowadzany będzie stopniowo dla poszczególnych grup podmiotów, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Termin rozpoczęcia realizowania tej usługi dla pierwszej grupy […]

Czytaj dalej
7 grudnia 2023
Pilotaż SOPAB już działa.

Pilotaż SOPAB już działa. 16 listopada b.r. ruszył pilotaż systemu SOPAB, tj. Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie. Jest to pierwszy, bezpłatny, ogólnopolski, centralny i zintegrowany system do prowadzenia postępowań administracyjnych w budownictwie, który ma skrócić czas pracy mechanicznej i powtarzalnej po stronie urzędnika. SOPAB ma zapewnić, m.in., gromadzenie dokumentacji budowlanej w formie elektronicznej, narzędzia do pracy z cyfrowym projektem budowlanym, bezpośredni kanał komunikacji pomiędzy organami i inwestorami […]

Czytaj dalej
7 grudnia 2023
Panele fotowoltaiczne do 150 kW bez pozwolenia na budowę.

Panele fotowoltaiczne do 150 kW bez pozwolenia na budowę. Od 1 października b.r. obowiązuje nowelizacja ustawy OZE, zgodnie z którą budowa paneli fotowoltaicznych do 150 kW nie wymaga pozwolenia na budowę. Oznacza to, że ustawodawca zwiększył aż trzykrotnie limit mocy dla tego typu instalacji, którą można wybudować na podstawie zgłoszenia. Powyższa zmiana ma na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych oraz ma się przyczynić się do zwiększenia produkcji […]

Czytaj dalej
7 grudnia 2023
Nowelizacja KSH – zakaz oferowania udziałów w spółce z o.o. nieoznaczonemu adresatowi.

Nowelizacja KSH – zakaz oferowania udziałów w spółce z o.o. nieoznaczonemu adresatowi. 10 listopada 2023 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która poprzez dodanie art. 1821, art. 2571, 5951 oraz 5952 wprowadziła, mający istotne znaczenie w praktyce obrotu udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, zakaz oferowania nabycia istniejących lub objęcia nowych udziałów w spółce z o.o. nieoznaczonemu adresatowi. Zgodnie z uzasadnieniem ustawy wprowadzającej ww. […]

Czytaj dalej
3 listopada 2023
Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego.

Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego. W dniu 28 października 2023 r. weszło w życie większość przepisów ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (pozostałe wejdą w życie odpowiednio z dniem 31 grudnia 2023 r. oraz z dniem 1 stycznia 2024 r.). Krytycy nowelizacji zwracają uwagę, że mocno ingeruje ona w prawa właścicieli gruntów. Nowelizacja wprowadziła definicję […]

Czytaj dalej
3 listopada 2023
SN: Wyodrębniona geodezyjnie działka rolna o powierzchni poniżej 0,3 ha nie podlega reglamentacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

SN: Wyodrębniona geodezyjnie działka rolna o powierzchni poniżej 0,3 ha nie podlega reglamentacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W uchwale z dnia 17 października 2023 r. (III CZP 113/22) Sąd Najwyższy orzekł, iż „do będącej przedmiotem zbycia po podziale geodezyjnym części nieruchomości rolnej, podlegającej reglamentacji na podstawie art. 2b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, stanowiącej […]

Czytaj dalej
3 listopada 2023
Rozszerzenie prawa pierwokupu KOWR w zakresie nabywania udziałów i akcji spółek kapitałowych.

Rozszerzenie prawa pierwokupu KOWR w zakresie nabywania udziałów i akcji spółek kapitałowych. 5 października 2023 r. weszła w życie ustawa z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1933). Wprowadza ona wiele istotnych zmian dotyczących m.in. ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego („u.k.u.r.”), w tym zmiany zasad, przysługującego Krajowemu […]

Czytaj dalej
13 września 2023
Nowa podstawa roszczenia użytkownika wieczystego o zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej na jego rzecz.

Nowa podstawa roszczenia użytkownika wieczystego o zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej na jego rzecz. W dniu 31.08.2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadziła nowy tryb żądania przez użytkownika wieczystego nabycia od właściciela użytkowanego gruntu bez konieczności uzyskiwania […]

Czytaj dalej