17.01.2024 Szkolenie: Umowa najmu komercyjnego

Zapraszamy na szkolenie on-line

Umowa najmu komercyjnego

Termin: 17 stycznia 2024 r. (środa). godz. 10.00-14.00

Miejsce: szkolenie on-line

 

Program szkolenia:

1.Strony umowy najmu

-wynajmujący
-najemca
-podnajem
-zbycie przedmiotu najmu
-przeniesienie praw i zobowiązań z umowy najmu

2.Przedmiot najmu

-grunt
-budynek
-lokal
-część nieruchomości
-powierzchnia handlowa
-powierzchnia reklamowa
-prawa najemcy do części wspólnych

3.Działalność w lokalu

-umówiony użytek
-cel najmu
-dozwolona działalność
-zobowiązanie do podjęcia i prowadzenia działalności
-zakazy konkurencji
-ograniczenia w działalności

4.Terminy w umowie najmu

-ogólne zasady określania terminów
-termin a warunek
-termin podpisania umowy
-termin zawarcia umowy
-termin wejścia w życie umowy
-termin przekazania przedmiotu najmu
-termin, od którego naliczany jest czynsz (commencement date)
-termin płatności czynszu oraz opłat
-okres tzw. przed-najmu
-okres najmu
-opcje przedłużenia/odnowienia okresu najmu
-termin zwrotu przedmiotu najmu
-okres bezumownego korzystania z przedmiotu najmu

5.Zobowiązania finansowe najemcy

-sposoby określania czynszu
-wakacje czynszowe
-prawo obniżenia czynszu
-opłaty eksploatacyjne
-opłata reklamowa
-opłata za media

6.Nakłady

-podział prac adaptacyjnych (fit-out)
-nakłady w trakcie okresu najmu
-rozliczenia stron po zakończeniu najmu

7.Rozwiązanie umowy najmu

-przesłanki rozwiązania umowy przez wynajmującego
-przesłanki rozwiązania umowy przez najemcę
-wypowiedzenie a natychmiastowe rozwiązanie umowy
-postanowienia o zawiadomieniach/doręczeniach

8.Sankcje za naruszenie umowy najmu

-odpowiedzialność kontraktowa na zasadach ogólnych
-kary umowne
-prawo odłączenia mediów
-wybór sądu a egzekwowanie roszczeń

9. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący:

Andrzej Lulka – radca prawny, Partner Zarządzający Kancelarii Andrzej Lulka i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k., absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych Studiów z zakresu Francuskiego i Europejskiego Prawa Handlowego, a także absolwent studiów MBA Executive na Akademii Leona Koźmińskiego; ukończył aplikację radcowską przy OIRP w Szczecinie. W latach 2008 – 2012 Partner odpowiedzialny za działalność Działu Nieruchomości w ramach warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii Gide Loyrette Nouel (Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN sp.k.). Prawnik rekomendowany przez Legal 500 EMEA, PLC Which Lawyer oraz Chambers Europe w dziedzinie prawa nieruchomości. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Solvay Brussels School of Economics & Management. Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomości oraz prawie budowlanym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze polskich i międzynarodowych przedsiębiorców, funduszy inwestycyjnych oraz instytucji finansowych. Prelegent na konferencjach branżowych. Posługuje się biegle językiem angielskim, francuskim i niemieckim.

Błażej Szczęsny – radca prawny; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; ukończył aplikację radcowską przy OIRP w Warszawie. Specjalizuje się w projektach związanych z nabyciem nieruchomości i prawem budowlanym. Brał udział w projektach związanych z komercjalizacją obiektów biurowych i handlowych. Zajmuje się również prawem handlowym. Doradza organizacjom pożytku publicznego w ich projektach związanych z mieszkalnictwem socjalnym. Autor publikacji z zakresu prawa nieruchomości. Błażej posługuje się językiem angielskim.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 499 zł netto / osoba.

Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: office@aoede.eu do dnia 16 stycznia 2024 r. do godziny 16.00.

Do usłyszenia!