• pl
 • fr
Events

15 May 2024
25.06.2024 Szkolenie: Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu spółek kapitałowych

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie on-line pt. "Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu spółek kapitałowych", które odbędzie się 25 czerwca (wtorek) 2024 r. o godzinie 10:00.

Learn more
14 May 2024
19.06.2024 Webinar: Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy Państwa na webinar pt. „Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych”, który odbędzie się 19 czerwca 2024 r. (środa), o godzinie 11:00.

Learn more
15 February 2024
22.05.2024 Szkolenie online: Nabywanie nieruchomości dla początkujących

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie on-line pt. "Nabywanie nieruchomości dla początkujących", które odbędzie się 22 maja (środa) 2024 r. o godzinie 10:00.

Learn more
7 November 2023
17.01.2024 Szkolenie: Umowa najmu komercyjnego

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line pt. "Umowa najmu komercyjnego", które odbędzie się 17 stycznia (środa) w godzinach 10.00 - 14.00.

Learn more
2 November 2023
12.12.2023 Webinar: Ostrzeżenie o egzekucji w księdze wieczystej

Kancelaria Andrzej Lulka i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. zaprasza na webinar pt. "Ostrzeżenie o egzekucji w księdze wieczystej", który odbędzie się 12 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 11.00.

Learn more
17 September 2023
21.09.2023 Webinar: Jak sprawnie czytać księgi wieczyste?

Zapraszamy na kolejny webinar nieruchomościowy organizowany przez kancelarię ALW, który odbędzie się 21 września 2023 r. (czwartek) o godz. 11:00. Tym razem nasi eksperci: mec. Andrzej Lulka (Partner Zarządzający) oraz mec. Błażej Szczęsny (Senior Associate), przekażą Państwu instrukcje jak sprawnie czytać księgi wieczyste.

Learn more
24 May 2023
22.06.2023 Webinar: Proces sądowy – o czym pomyśleć wcześniej, aby później było łatwiej

Kancelaria Andrzej Lulka i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. zaprasza na webinar pt. "Proces sądowy - o czym pomyśleć wcześniej, aby później było łatwiej",  który odbędzie się 22 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 11.00.

Learn more
19 May 2023
15.06.2023 Szkolenie: „Nabywanie nieruchomości – aspekty prawne i podatkowe”

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line pt. "Nabywanie nieruchomości - aspkety prawne i podatkowe", które odbędzie się 15 czewrca (czwartek) w godzinach 9.30 - 13.30.

Learn more
20 April 2023
09.05.2023 Webinar: Decyzja WZ w teorii i praktyce

Zapraszamy na kolejny webinar nieruchomościowy organizowany przez kancelarię ALW, który odbędzie się 9 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 11:00. Tym razem nasi eksperci: mec. Andrzej Lulka (Partner Zarządzający) oraz mec. Błażej Szczęsny (Senior Associate), przedstawią Państwu wybrane aspekty dot. decyzji WZ w teorii i praktyce.

Learn more
22 March 2023
29.03.2023 Webinar: Wpływ służebności na proces inwestycyjny i nabywanie nieruchomości

Zapraszamy na kolejny webinar nieruchomościowy organizowany przez kancelarię ALW, który odbędzie się 29 marca 2023 r. (środa) o godz. 11:30. Tym razem nasi eksperci: mec. Andrzej Lulka (Partner Zarządzający) oraz mec. Błażej Szczęsny (Senior Associate), przedstawią Państwu wybrane aspekty dot. wpływu służebności na proces inwestycyjny i nabywanie nieruchomości.

Learn more
11 January 2023
26.01.2023 Webinar: Podział nieruchomości dla celów inwestycyjnych

Serdecznie zapraszamy na webinar nieruchomościowy, podczas którego nasi eksperci wprowadzą Państwa w tematykę podziału nieruchomości dla celów inwestycyjnych.

Learn more
6 September 2022
15.11.2022 Webinar: Umowy najmu i dzierżawy na nieruchomości

Serdecznie zapraszamy na webinar nieruchomościowy, który odbędzie się 15 listopada 2022 roku o godz. 11.

Learn more
23 August 2022
11.10.2022 Webinar: Prawne aspekty transakcji M&A

Serdecznie zapraszamy na webinar pt. Prawne aspekty transakcji M&A, który odbędzie się 11 października 2022 r. o godz. 11.00

Learn more
23 August 2022
20.09.2022 Webinar: Umowy w obrocie gospodarczym (Umowy handlowe)

Kancelaria Andrzej Lulka i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. zaprasza na webinar pt. Umowy w obrocie gospodarczym (Umowy handlowe), który odbędzie się 20 września 2022 r. o godz. 11.

Learn more
31 May 2022
21.06.2022 Webinar: Wypowiadanie umów o pracę w praktyce

Kancelaria Andrzej Lulka i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. zaprasza na webinar pt. "Wypowiadanie umów o pracę w praktyce", który odbędzie się 21 czerwca (wtorek) o godz. 11.

Learn more
6 April 2022
23.06.2022 Webinar: Najczęściej spotykane wady tytułu prawnego nieruchomości

Serdecznie zapraszamy na nasz kolejny webinar nieruchomościowy, który odbędzie się 23 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 11.00. Tym razem, nasi eksperci, mec. Andrzej Lulka oraz mec. Błażej Szczęsny, skupią się na problematyce wad tytułu prawnego nieruchomości.

Learn more
22 March 2022
24.05.2022 Webinar: Finansowanie bankowe inwestycji nieruchomościowej

Wszystkich zainteresowanych tematyką finansowania bankowego nieruchomości zapraszamy do wzięcia udziału w webinarze, który odbędzie się 24 maja (wtorek) o godz. 11.00.

Learn more
21 February 2022
12.04.2022 Webinar: Kary umowne w umowach dot. nabywania lub najmu nieruchomości

Kancelaria Andrzej Lulka i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. zaprasza na webinar pt. Kary umowne w umowach dot. nabywania lub najmu nieruchomości.

Learn more
21 February 2022
17.03.2022 Webinar: Transakcja nabycia nieruchomości (asset deal)

Kancelaria Andrzej Lulka i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. zaprasza na webinar pt. "Transakcja nabycia nieruchomości".

Learn more
8 November 2021
14.12.2021 Webinar: Praca zdalna – co jest dopuszczalne obecnie i na czym polegają projektowane zmiany?

Serdecznie zapraszamy na webinarium, podczas którego prawnicy z kancelarii Andrzej Lulka i Wspólnicy przybliżą Państwu problematykę dot. pracy zdalnej.

Learn more
7 October 2021
23.11.2021 Webinar: Jak skutecznie zabezpieczyć umowę najmu?

Serdecznie zapraszamy na webinarium, podczas którego prawnicy z kancelarii Andrzej Lulka i Wspólnicy przybliżą Państwu problematykę wybranych zabezpieczeń umów najmu.

Learn more
5 October 2021
21.10.2021 Webinar: Wybrane zmiany w przepisach mające wpływ na rynek nieruchomości

Zapraszamy na webinar pt. "Wybrane zmiany w przepiach mające wpływ na rynek nieruchomości".

Learn more
17 February 2020
Śniadanie Biznesowe – Gwarancja bankowa w praktyce umów najmu, umów o generalne wykonawstwo oraz transakcji zbycia nieruchomości

Zapraszamy na kolejne Śniadanie Biznesowe organizowane przez kancelarię ALW, które odbędzie się 4 marca 2020 r. o godz. 9.00 w Warszawie. Tym razem nasi eksperci: mec. Andrzej Lulka (Partner Zarządzający) oraz mec. Dariusz Bełza (Senior Associate), przedstawią Państwu wybrane aspekty dot. gwarancji bankowej w praktyce umów najmu, umów o generalne wykonawstwo oraz transakcji zbycia nieruchomości. Udział w Śniadaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału poprzez wysłanie maila na adres szkolenia@lulka.eu.

Learn more
12 February 2020
Andrzej Lulka prelegentem podczas szkolenia pt. “Skuteczne sposoby zabezpieczenia wykonawcy w procesie budowlanym – eliminacja ryzyk, podsumowanie zmian prawnych”

Kancelaria ALW ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie organizowane przez MMC Polska, które odbędzie się 16 kwietnia 2020 r. w Warszawie, podczas którego mec. Andrzej Lulka (Partner Zarządzający) będzie opowiadał o przesłankach i konsekwencjach odstąpienia od umowy o roboty budowlane, a także o problematyce wykonawstwa zastępczego.

Learn more
31 January 2020
Śniadanie Biznesowe – Oświadczenia o poddaniu się egzekucji w aktach notarialnych (art. 777 § 1 punkty 4-6 kpc)

Zapraszamy Państwa na Śniadanie Biznesowe: "Oświadczenia o poddaniu się egzekucji w aktach notarialnych (art. 777 § 1 punkty 4-6 kpc)", które odbędzie się 5 lutego 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie kancelarii ALW. W trakcie Śniadania uczestnicy będą mieli także możliwość indywidualnych konsultacji z mec. Andrzejem Lulką. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Śniadaniu uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: szkolenia@lulka.eu. Udział w Śniadaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Learn more
15 January 2020
Prawo budowlane – wybrane problemy w praktyce stosowania ustawy, najnowsze orzecznictwo

Kancelaria ALW ma przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie klubowe pt. PRCH LEGAL CLUB, realizowane we współpracy z Polską Radcą Centrów Handlowych, które odbędzie się 30 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w Warszawie. Podczas spotkania mec. Andrzej Lulka (Partner Zarządzający) oraz mec. Dariusz Bełza przybliżą Państwu problematykę wybranych zagadnień związanych z prawem budowlanym w odniesieniu do obiektów handlowych. Bezpłatna rejestracja dla członków PRCH.

Learn more
11 October 2019
Skuteczne sposoby zabezpieczeń umów najmu

22 października 2019r., godz. 9.30, Polonia Palace Hotel, sala GRODNO, I piętro al. Jerozolimskie 45, Warszawa W programie szkolenia: Gwarancja Bankowa, Kaucja Gwarancyjna, Zbycie przedmiotu najmu a zabezpieczenie

Learn more
28 March 2019
Na co zwrócić uwagę, aby uniknąć uwag w „red flag”?

Learn more
19 March 2019
Skuteczne zabezpieczenia umów najmu – praktyka w retailu

Learn more
8 March 2019
Odpowiedzialność dewelopera z tytułu rękojmi, gwarancji i nienależytego wykonania umowy sprzedaży lokalu.

Learn more
 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
loading...
yes
1717200000
1
1
en
1
1
1
no-form
multiple
no
0
0
no
no
below