25.06.2024 Szkolenie: Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu spółek kapitałowych

Szkolenie on-line

25.06.2024

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu spółek kapitałowych

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie on-line pt. “Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu spółek kapitałowych“, które odbędzie się 25 czerwca (wtorek) 2024 r. o godzinie 10:00.

W  ramach szkolenia zapoznamy Państwa z problematyką odpowiedzialności odszkodowawczej członków organów spółek kapitałowych (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej). Wskażemy ryzyka związane z pełnieniem funkcji członka zarządu, likwidatora, członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej lub likwidatora w spółce kapitałowej. Przedstawimy podstawy prawne odpowiedzialności odszkodowawczej oraz powiemy Państwu, co można zrobić, aby ograniczyć ryzyko ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej. Zwrócimy szczególną uwagę na to, co powinien kontrolować członek zarządu / likwidator, jeżeli kondycja finansowa spółki się pogarsza i jakie działania uprzedzające powinien podjąć, aby uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla następujących osób: członkowie zarządów, członkowie rad nadzorczych, członkowie komisji rewizyjnych oraz likwidatorzy spółek kapitałowych, doradcy ww. organów spółek, pracownicy Biura Zarządu / Departamentu Korporacyjnego, pracownicy działów prawnych, wspólnicy spółek kapitałowych.

Program szkolenia:

1. Odpowiedzialność cywilna członków organów wobec spółki:

– Podstawy prawne odpowiedzialności
– Czy udzielenie absolutorium członkowi zarządu zwalnia go z odpowiedzialności wobec spółki?
– W jaki sposób uwolnić się od odpowiedzialności?
– Jak rozumieć naruszenie obowiązku dołożenia należytej staranności przez organ spółki?
– Kiedy roszczenia o naprawienie szkody się przedawniają?

2. Odpowiedzialność członków zarządu wobec wierzycieli spółki:

– Odpowiedzialność za niewniesienie kapitału zakładowego
– Odpowiedzialność w przypadku, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna
– Sposoby na uwolnienie się od odpowiedzialności
– Wykazywanie braku winy w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
– Wykazywanie braku szkody wierzyciela.

3. Odpowiedzialność członków organów na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego:

– Podstawa prawna odpowiedzialności
– Przykłady czynności mogących skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Prowadzący:

Andrzej Lulka – radca prawny, Partner Zarządzający Kancelarii Andrzej Lulka i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k., absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych Studiów z zakresu Francuskiego i Europejskiego Prawa Handlowego, a także absolwent studiów MBA Executive na Akademii Leona Koźmińskiego; ukończył aplikację radcowską przy OIRP w Szczecinie. W latach 2008 – 2012 Partner odpowiedzialny za działalność Działu Nieruchomości w ramach warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii Gide Loyrette Nouel (Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN sp.k.). Prawnik rekomendowany przez Legal 500 EMEA, PLC Which Lawyer oraz Chambers Europe w dziedzinie prawa nieruchomości. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Solvay Brussels School of Economics & Management. Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomości oraz prawie budowlanym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze polskich i międzynarodowych przedsiębiorców, funduszy inwestycyjnych oraz instytucji finansowych. Prelegent na konferencjach branżowych. Posługuje się biegle językiem angielskim, francuskim i niemieckim.

Dariusz Bełza –  radca prawny; Partner Kancelarii, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; ukończył aplikację radcowską przy OIRP w Warszawie; w ramach stypendium ERASMUS studiował na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, prawie cywilnym oraz prawie umów związanych z obrotem, umowach najmu oraz zarządzaniem nieruchomościami, a także w sporach sądowych. Uczestniczy w negocjacjach ww. umów oraz rozwiązuje spory, w tym prowadzi sprawy sądowe dotyczące roszczeń z umów najmu. Dariusz posługuje się językiem angielskim.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

– 499 zł + VAT /osoba, przy rejestracji do 19.06.24,

– 699 zł + VAT /osoba, przy rejestracji od 20.06.24 do 25.06.24

Czas trwania szkolenia: 4 godziny + 30 minut przerwy (łącznie 4,5 godziny)

Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: office@aoede.eu. W treści wiadomości prosimy o podanie danych do wystawienia faktury oraz danych uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail).  Każdy z uczestników, dzień przed planowym szkoleniem, otrzyma spersonalizowany link dostępu do platformy, na której będzie prowadzone szkolenie.

W trakcie szkolenia będzie można zadawać pytania prelegentom na czacie. Prezentacja będzie dostępna dla wszystkich uczestników.

Do usłyszenia!