23.06.2022 Webinar: Najczęściej spotykane wady tytułu prawnego nieruchomości

Serdecznie zapraszamy na nasz kolejny webinar nieruchomościowy, który odbędzie się 23 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 11.00.

Tym razem, nasi eksperci, mec. Andrzej Lulka oraz mec. Błażej Szczęsny, skupią się na problematyce wad tytułu prawnego nieruchomości.

Udział w webinarium jest bezpłatny. Wymagana rejestracja:

https://webinar.freshmail.pl/508-502-823

Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółową agendę:

1.Najczęstsze wady tytułu prawnego

a) Wady o charakterze cywilnoprawnym:

– niezbywalny przedmiot sprzedaży,

– brak zgód korporacyjnych,

– brak zgody małżonka,

– naruszenie ustawowego prawa pierwokupu,

– brak wymaganej formy,

– brak wymaganej zgody.

b) Wady o charakterze publicznoprawnym:

– nieważność decyzji nacjonalizacyjnych (w szczególności wydawanych na podstawie dekretu Bieruta oraz ustawy o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej, dekret o majątkach opuszczonych i poniemieckich oraz ustawa o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych),

– nieważność tzw. decyzji komunalizacyjnych,

– nieważność tzw. decyzji uwłaszczeniowych,

– nieważność innych decyzji lub aktów administracyjnoprawnych.

2.Ochrona wynikająca z ksiąg wieczystych

a) Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych:

– na czym to polega?

– kto może skorzystać?

b) Domniemania związane z wpisem do księgo wieczystej:

– Domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym,

– Domniemanie nieistnienia wykreślonego prawa,

– Obalenie domniemania.

c) Wyłączenia rękojmi:

– Nieodpłatność rozporządzeń,

– Niektóre ograniczone prawa rzeczowe,

– Wzmianka,

– Ostrzeżenia

d) Dobra i zła wiara

Do usłyszenia!