Andrzej Lulka prelegentem podczas szkolenia pt. “Skuteczne sposoby zabezpieczenia wykonawcy w procesie budowlanym – eliminacja ryzyk, podsumowanie zmian prawnych”

16-17 kwietnia 2020 r. - Westin Hotel, Warszawa

Skuteczne sposoby zabezpieczenia wykonawcy w procesie budowlanym – eliminacja ryzyk, podsumowanie zmian prawnych

 

Kancelaria ALW ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie organizowane przez MMC Polska, które odbędzie się 16 kwietnia 2020 r. w Warszawie, podczas którego mec. Andrzej Lulka (Partner Zarządzający) będzie opowiadał o przesłankach i konsekwencjach odstąpienia od umowy o roboty budowlane, a także o problematyce wykonawstwa zastępczego.

Link do strony wydarzenia poniżej:

https://www.mmcpolska.pl/kalendarz-wydarzen/skuteczne-sposoby-zabezpieczenia-wykonawcy-w-procesie-budowlanym-eliminacja-ryzyk-podsumowanie-zmian-prawnych

Opis wydarzenia:

Proces realizacji inwestycji budowlanej jest niezwykle trudnym, kosztownym i obarczonym wieloma ryzykami przedsięwzięciem. Przedsiębiorcy realizujący inwestycję już przed jej rozpoczęciem powinni zabezpieczyć się na wszelkie ewentualności, w sposób możliwie jak najskuteczniejszy. A trudności i niebezpieczeństw jest wiele. Brak terminowych płatności ze strony kontrahenta. Wzrost cen materiałów budowlanych. Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas realizacji inwestycji. Czasochłonne dochodzenie należności. Upadłość lub restrukturyzacja firmy, z którą mamy podpisaną umowę. To tylko niektóre z nich.
Konferencja, na którą chcemy Państwa zaprosić skierowana jest typowo do wykonawców i stworzono ją po to, by była odpowiedzią na Państwa problemy. Rozwiejemy także niejasności dotyczące zmian prawnych i podsumujemy dotychczasowe.

Główne zagadnienia:

 • Należyta konstrukcja i zabezpieczenie umów o roboty budowlane

 • Odstąpienie od umowy o roboty budowlane – przesłanki i konsekwencje

 • Kary umowne i skuteczne dochodzenie roszczeń

 • Zasady odpowiedzialności solidarnej po zmianie przepisów z art. 647-1 KC, nowe spojrzenie, orzecznictw

 • Prowadzenia sporów na tle umów o roboty budowlane w nowych realiach postępowania cywilnego

 • Waloryzacja umowna kontraktów w praktyce

 • Podsumowanie pierwszych doświadczeń po wejściu w życie Ustawy o Ograniczeniu Zatorów Płatniczych

 • Nowelizacja Prawa Budowlanego i jej wpływ na budowlany proces inwestycyjny

Grupa docelowa:

Konferencja skierowana jest do reprezentantów firm budowlanych, w szczególności z takich działów jak:

 • prawny

 • inwestycji

 • umów i kontraktów

 • nieruchomości

 • finansowy

 • nadzoru

Serdecznie zapraszamy!