24.05.2022 Webinar: Finansowanie bankowe inwestycji nieruchomościowej

Wszystkich zainteresowanych tematyką finansowania bankowego nieruchomości zapraszamy do wzięcia udziału w webinarze, który odbędzie się 24 maja (wtorek) o godz. 11.00.

Nasi prelegenci, mec. Andrzej Lulka i mec. Dariusz Bełza omówią poniższe zagadnienia oraz odpowiedzą na zadane przez Państwa pytania:

Umowa kredytu:

(i) istotne definicje

(ii) cele kredytu

(iii) warunki wypłaty/konwersji

(iv) sposób wykazywania warunków wypłaty/forma dokumentów

(vi) odsetki

(vii) prowizje

(viii) spłata kredytu

– spłata kredytu w terminie

– przedterminowa spłata kredytu

(ix) Przypadek Naruszenia (Event of Default)

(x) Ograniczenia dysponowania środkami pieniężnymi/majątkiem nakładane na kredytobiorcę

Zabezpieczenia – na co zwrócić uwagę:

(i) zastaw zwykły, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy

– definiowanie warunku egzekwowalności

– wykonywanie prawa głosu przez Zastawnika

– procedury zaspokojenia roszczeń

(ii) cesja na zabezpieczenie

– przedmiot cesji

– moment przeniesienia praw/wierzytelności

– rozliczenie z kredytobiorcą

(iii) hipoteka

– przedmiot zabezpieczenia

– treść oświadczenia o ustanowieniu

(iv) umowa podporządkowania wierzytelności (subordination agreement)

Udział w webinarze jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Wymagana rejestracja: https://webinar.freshmail.pl/105-758-452

Zapraszamy!