23.11.2021 Webinar: Jak skutecznie zabezpieczyć umowę najmu?

Jak skutecznie zabezpieczyć umowę najmu?

Jak skutecznie zabezpieczyć umowę najmu?

23 listopada 2021 r. godz. 10.00

 

Serdecznie zapraszamy na webinarium, podczas którego prawnicy z kancelarii Andrzej Lulka i Wspólnicy przybliżą Państwu problematykę wybranych zabezpieczeń umów najmu.

W trakcie webinarium uczestnicy:

– dowiedzą się w jaki sposób należy zabezpieczyć umowę najmu z wykorzystaniem takich instytucji prawnych jak gwarancja bankowa i kaucja gwarancyjna;

– poznają zalety i wady gwarancji bankowej oraz kaucji gwarancyjnej oraz ich praktyczne zastosowanie;

– dowiedzą się jakie konsekwencje wynikają ze zbycia przedmiotu najmu w stosunku do ustanowionych zabezpieczeń.

 

ZAKRES TEMATYCZNY

Gwarancja bankowa:

– jej istota i kontrowersje związane z charakterem tej czynności prawnej;

– charakter i forma;

– aspekt praktyczny: przeniesienie wierzytelności z gwarancji;

– inne klauzule gwarancyjne stosowane w praktyce;

– zagadnienie upadłości i restrukturyzacji kontrahenta beneficjenta gwarancji

Kaucja gwarancyjna:

– praktyczny cel zabezpieczenia w formie kaucji gwarancyjnej;

– przedmiot i istota kaucji gwarancyjnej;

– podstawa ustanowienia kaucji gwarancyjnej;

– sposoby wniesienia i koszty ustanowienia – zagadnienia praktyczne;

– aspekty podatkowe;

– upadłość likwidacyjna kontrahenta;

– postępowanie restrukturyzacyjne.

Zbycie przedmiotu najmu a zabezpieczenia:

– sytuacja prawna nabywcy przedmiotu najmu w świetle przepisów Kodeksu cywilnego;

– konsekwencje prawne wstąpienia w stosunek najmu przez nabywcę przedmiotu najmu w stosunku do istniejących zabezpieczeń.

 

Podczas webinarium będzie można zadawać pytania prelegentom.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Rejestracja:

https://webinar.freshmail.pl/525-509-820

Do usłyszenia!