• pl
  • en
Carrière

Aktualne oferty
Program stypendialny ALW

Szanowni Studenci,

Pragniemy ogłosić rozpoczęcie programu stypendialnego ALW.

O przyznanie Stypendium może ubiegać się osoba, która w dniu przekazania ALW pracy konkursowej jest studentem prawa, na II, III, IV lub V roku.

Aby dokonać zgłoszenia należy do dnia 30 września 2019 r. przesłać dokumenty zgłoszeniowe wraz z pracą konkursową, przygotowaną na jeden z dwóch tematów na adres e-mail: stypendium@lulka.eu.

Tematy prac konkursowych:

1. Nabycie własności nieruchomości od nieuprawnionego;

2. Wady prawne nieruchomości.

REGULAMIN STYPENDIALNY ALW
ZAŁĄCZNIK NR 1