26.01.2023 Webinar: Podział nieruchomości dla celów inwestycyjnych

Serdecznie zapraszamy na webinar nieruchomościowy, podczas którego nasi eksperci wprowadzą Państwa w tematykę podziału nieruchomości dla celów inwestycyjnych.

Webinar odbędzie się 26 stycznia (czwartek) 2023 r. o godz. 11.00

AGENDA:

1.Wprowadzenie, cel podziału nieruchomości.

2.Podziały nieruchomości wykonywane w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

3.Podziały nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne.

4.Szczególne przypadki podziałów nieruchomości. (Podziały nieruchomości wykonywane niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)

5.Scalanie i podział nieruchomości. (Zasada scalania nieruchomości i ich ponownego podziału na działki gruntu)

6.Pytania i odpowiedzi.

Podczas webinarium będzie można zadawać prelegentom pytania na czacie. Po zakończonej części prezentacji, prelegenci odpowiedzą na zadane przez Państwa pytania.

Prezentacja będzie dostępna dla wszystkich uczestników.

Link do rejestracji: https://webinar.freshmail.pl/985-067-224

Udział w webinarium jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona (100 miejsc).

O udziale decyduje kolejność wejścia do pokoju webinarowego, a nie kolejność rejestracji.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami:

☎ +48 881 212 531
✉ szkolenia@lulka.eu

Do usłyszenia! ☺