Skuteczne sposoby zabezpieczeń umów najmu

W programie szkolenia:
Gwarancja Bankowa, Kaucja Gwarancyjna, Zbycie przedmiotu najmu a zabezpieczenie

22 października 2019r., godz. 9.30,
Polonia Palace Hotel, sala GRODNO, I piętro
al. Jerozolimskie 45, Warszawa