Panele fotowoltaiczne do 150 kW bez pozwolenia na budowę.

Panele fotowoltaiczne do 150 kW bez pozwolenia na budowę.

Od 1 października b.r. obowiązuje nowelizacja ustawy OZE, zgodnie z którą budowa paneli fotowoltaicznych do 150 kW nie wymaga pozwolenia na budowę. Oznacza to, że ustawodawca zwiększył aż trzykrotnie limit mocy dla tego typu instalacji, którą można wybudować na podstawie zgłoszenia. Powyższa zmiana ma na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych oraz ma się przyczynić się do zwiększenia produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Dzięki ww. nowelizacji inwestorzy będą mogli realizować „mocniejsze” instalacje na podstawie uproszczonej procedury, co powinno zredukować koszty ich budowy, czas uruchomienia paneli słonecznych i spowodować szybszy zwrot poniesionych kosztów, a w konsekwencji prowadzić do popularyzacji takich inwestycji. Niezmienny natomiast pozostaje obowiązek zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej o mocy przekraczającej 6,5 kW do Państwowej Straży Pożarnej oraz uzgodnienia projektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Oprócz fotowoltaiki, nowe przepisy mają zastosowanie także do pomp ciepła oraz wolnostojących kolektorów słonecznych.