Pełna cyfryzacja procesu budowlanego znacznie wcześniej?

Jedną z najważniejszych zmian wynikających z projektowanej nowelizacji Prawa budowlanego jest cyfryzacja procesu budowlanego. Najbardziej istotne zmiany w tym zakresie dotyczą m.in. cyfryzacji dziennika budowy oraz tzw. Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego. Dziennik budowy stanowi jeden z najważniejszych elementów dokumentacji budowlanej, a umożliwienie jego prowadzenia w formie elektronicznej ma na celu ułatwienie i usprawnienie całej procedury budowlanej.

Obecnie obowiązujące przepisy dają możliwość prowadzenia tego dokumentu w obu formach, tj. elektronicznej oraz papierowej do dnia 31 grudnia 2029 r. Z kolei Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego jest zbiorem dokumentów z zakresu eksploatacji oraz informacji o zdarzeniach i okolicznościach zachodzących w trakcie użytkowania obiektu. Jej elektroniczna forma prowadzona jest w specjalnym portalu internetowym dedykowanym wszystkim właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych. Obecne przepisy zakładają, że do 2027 roku będzie istniała możliwość prowadzenia tego dokumentu w tradycyjnej, papierowej formie, natomiast począwszy od 2027 r. ma być on dostępny wyłącznie w formie elektronicznej. Zgodnie z założeniami nowelizacji, tak rozłożony w czasie okres przejściowy miał umożliwić wszystkim uczestnikom procesu budowlanego łagodne przejście na jego pełną cyfryzację. Jednakże w przyjętym przez rząd w marcu br. projekcie nowelizacji prawa budowlanego planuje się przyspieszenie daty obowiązkowej cyfryzacji. Zakłada on, że zarówno Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego, jak i dziennik budowy mają być prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej już od 1 czerwca 2023 r. Oznacza to całkowitą rezygnację z możliwości prowadzenia wersji papierowej ww. dokumentów od tej daty.

Jedyny wyjątek został przewidziany w odniesieniu do dzienników budowy obiektów na terenach zamkniętych oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dla których możliwość prowadzenia dziennika w wersji papierowej wydłużono do 31 maja 2026 r. Nowe przepisy mają wejść w życie, co do zasady, po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw. W związku z projektowanym przyspieszeniem cyfryzacji rodzą się oczywiste wątpliwości, czy w tak krótkim czasie możliwe jest właściwe przygotowanie się i dostosowanie do tych zmian przez wszystkich uczestników procesu budowlanego. Na ostateczną decyzję w przedmiocie uchwalenia omówionych powyżej zmian należy jeszcze poczekać, gdyż przyjęty przez Radę Ministrów projekt ma obecnie trafić do Sejmu.