Pilotaż SOPAB już działa.

Pilotaż SOPAB już działa.

16 listopada b.r. ruszył pilotaż systemu SOPAB, tj. Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie. Jest to pierwszy, bezpłatny, ogólnopolski, centralny i zintegrowany system do prowadzenia postępowań administracyjnych w budownictwie, który ma skrócić czas pracy mechanicznej i powtarzalnej po stronie urzędnika. SOPAB ma zapewnić, m.in., gromadzenie dokumentacji budowlanej w formie elektronicznej, narzędzia do pracy z cyfrowym projektem budowlanym, bezpośredni kanał komunikacji pomiędzy organami i inwestorami oraz jednolite procedury i sposoby prowadzenia spraw administracyjnych z zakresu budownictwa w skali całego kraju.

Jest to kolejny krok w cyfryzacji procesu budowlanego, który oprócz wyżej wspomnianego ułatwienia pracy urzędników, ma prowadzić również do szybszego uzyskiwania pozwoleń w przedsięwzięciach budowlanych. W pilotażu systemu bierze udział 20 urzędów (organów administracji architektoniczno-budowlanej). Każdy urząd, w założeniu, ma przeprowadzić do 5 takich spraw z wykorzystaniem systemu SOPAB. W całym kraju system ma zacząć funkcjonować w 2024 r.