• en
  • fr
Umowy najmu i dzierżawy

Sprawy związane z umowami najmu i dzierżawy stanowią jedną z kluczowych dziedzin działalności Kancelarii.

Sprawy związane z umowami najmu i dzierżawy stanowią jedną z kluczowych dziedzin działalności Kancelarii. Doradzamy naszym klientom w szczególności w następujących sprawach:

sporządzanie i negocjowanie umów najmu i dzierżawy,

sporządzanie i negocjowanie umów użytkowania, a także innych umów dotyczących korzystania z lokali, budynków i innych nieruchomości,

negocjowanie innych dokumentów z wynajmującymi lub najemcami (zabezpieczenia wierzytelności, aneksy do umów najmu, przeniesienie praw z umów, protokoły zdawczo-odbiorcze),

doradztwo w sytuacjach spornych i przedspornych.

Skontaktuj się z prawnikiem
Błażej Szczęsny
SENIOR ASSOCIATE, RADCA PRAWNY
Specjalizacje: Nieruchomości, Najmy, Prawo Budowlane, Prawo Turystyczne,