Śniadanie Biznesowe – Oświadczenia o poddaniu się egzekucji w aktach notarialnych (art. 777 § 1 punkty 4-6 kpc)

5 lutego 2020 r. - siedziba kancelarii ALW, Emilii Plater 28, Warszawa

Zapraszamy Państwa na Śniadanie Biznesowe: Oświadczenia o poddaniu się egzekucji w aktach notarialnych (art. 777 § 1 punkty 4-6 kpc), które odbędzie się 5 lutego 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie kancelarii ALW. W trakcie Śniadania uczestnicy będą mieli także możliwość indywidualnych konsultacji z mec. Andrzejem Lulką. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Śniadaniu uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: szkolenia@lulka.eu.  Udział w Śniadaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Podczas Śniadania zostaną omówione w szczególności następujące zagadnienia:

– w jakich sytuacjach należy stosować akty notarialne przewidziane w poszczególnych punktach art. 777 § 1 punkty 4-6,

– na co zwrócić uwagę redagując treść poszczególnych oświadczeń o poddaniu się egzekucji,

– jak określać warunki, od których uzależniona jest możliwość wystąpienia o klauzulę wykonalności do sądu, aby nie spotkać się z odmową nadania klauzuli.

Serdecznie zapraszamy!