22.05.2024 Szkolenie online: Nabywanie nieruchomości dla początkujących

Szkolenie online

22.05.2024

Nabywanie nieruchomości dla początkujących

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie on-line pt. „Nabywanie nieruchomości dla początkujących”, które odbędzie się 22 maja (środa) 2024 r. o godzinie 10:00.

W ramach szkolenia omówione zostaną podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z nabywaniem nieruchomości. Przedstawimy Państwu m.in. najistotniejsze regulacje prawne dotyczące nieruchomości i ich nabywania, rodzaje transakcji nabycia nieruchomości, przybliżymy Państwu tematykę warunków zagospodarowania nieruchomości a także omówimy rejestry publiczne zawierające informacje na temat nieruchomości.

Przedstawimy również warunki oraz klauzule umowy sprzedaży nieruchomości, które są najważniejsze oraz które najczęściej są negocjowane przez strony umowy. Ponadto wskażemy Państwu, na co należy zwrócić szczególną uwagę przygotowując się do transakcji nabycia nieruchomości oraz jakie są najważniejsze potencjalne zagrożenia dla nabywcy i jak ich uniknąć. Uczestnicy szkolenia poznają także wiedzę z zakresu metodologii badania prawnego nieruchomości (tzw. due diligence). Wyjaśnimy czym jest takie badanie, jak się je przeprowadza, w jakim celu oraz jak wykorzystać wnioski badania prawnego nieruchomości.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób pragnących zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko rozumianej tematyki obrotu nieruchomościami. W trakcie szkolenia postaramy się także odpowiedzieć na Państwa wszelkie pytania i rozwiać wątpliwości dotyczące poruszanych zagadnień.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie
  • Podstawowe pojęcia
  • Rodzaje nieruchomości
  • Regulacje prawne dotyczące nieruchomości i ich nabywania
  • Formy władania nieruchomością (tytuł prawny)
  • Obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi
 1. Badanie prawne nieruchomości (due diligence)
  • Pojęcie badania prawnego nieruchomości
  • Zakres badania prawnego nieruchomości
  • Metodologia – jak przebiega badanie i jakie obejmuje etapy
  • Cel badania prawnego nieruchomości – co chcemy stwierdzić?
  • Środki zaradcze – jak wykorzystać wnioski z badania prawnego nieruchomości?
  • Najczęściej spotykane wady tytułu prawnego nieruchomości
 1. Warunki zagospodarowania nieruchomości
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  • Decyzja o warunkach zabudowy
  • Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • Najważniejsze zmiany przepisów dot. planowania przestrzennego
 1. Rejestry publiczne zawierające informacje na temat nieruchomości
  • Księgi wieczyste:
   • struktura,
   • akta ksiąg wieczystych,
   • dostęp do ksiąg wieczystych,
   • odpisy zwykłe i zupełne,
   • dokumenty stanowiące podstawę wpisu,
   • wzmianki w księdze wieczystej
   • ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
   • ostrzeżenie o egzekucji
  • Ewidencja gruntów i budynków (EGiB):
   • jakie informacje zawiera EGiB?
   • dostęp do informacji zawartych w EGiB
   • operat ewidencyjny
   • wypis z EGiB
 1. Transakcja nabycia nieruchomości
  • Strony umowy i ich właściwa reprezentacja
  • Rodzaje transakcji nabycia nieruchomości – co to jest: asset deal, share dealbusiness deal?
  • Umowa przedwstępna oraz umowa przyrzeczona
  • Najistotniejsze negocjowane warunki i klauzule umowy
  • Dokumentacja niezbędna do transakcji
 1. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.

Prowadzący:

Andrzej Lulka – radca prawny, Partner Zarządzający Kancelarii Andrzej Lulka i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k., absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych Studiów z zakresu Francuskiego i Europejskiego Prawa Handlowego, a także absolwent studiów MBA Executive na Akademii Leona Koźmińskiego; ukończył aplikację radcowską przy OIRP w Szczecinie. W latach 2008 – 2012 Partner odpowiedzialny za działalność Działu Nieruchomości w ramach warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii Gide Loyrette Nouel (Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN sp.k.). Prawnik rekomendowany przez Legal 500 EMEA, PLC Which Lawyer oraz Chambers Europe w dziedzinie prawa nieruchomości. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Solvay Brussels School of Economics & Management. Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomości oraz prawie budowlanym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze polskich i międzynarodowych przedsiębiorców, funduszy inwestycyjnych oraz instytucji finansowych. Prelegent na konferencjach branżowych. Posługuje się biegle językiem angielskim, francuskim i niemieckim.

Piotr Musiał – Aplikant adwokacki, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył podyplomowe studia na kierunku menedżerskim. Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w dużej, renomowanej kancelarii prawno-podatkowej. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa nieruchomości. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu badań prawnych nieruchomości, sporządzaniu oraz negocjowaniu umów, a także w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności zarządców nieruchomości komercyjnych oraz biurowych. Piotr posługuje się językiem angielskim.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

– 499 zł + VAT /osoba, przy rejestracji do 07.05.24,

– 699 zł + VAT /osoba, przy rejestracji od od 08.05.24 do 22.05.24

Czas trwania szkolenia: 4 godziny + 30 minut przerwy (łącznie 4,5 godziny)

Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: office@aoede.eu. W treści wiadomości prosimy o podanie danych do wystawienia faktury oraz danych uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail).  Każdy z uczestników, dzień przed planowym szkoleniem, otrzyma spersonalizowany link dostępu do platformy, na której będzie prowadzone szkolenie.

W trakcie szkolenia będzie można zadawać pytania prelegentom na czacie. Prezentacja będzie dostępna dla wszystkich uczestników.

Do usłyszenia!