20.09.2022 Webinar: Umowy w obrocie gospodarczym (Umowy handlowe)

Kancelaria Andrzej Lulka i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. zaprasza na webinar pt. Umowy w obrocie gospodarczym (Umowy handlowe), który odbędzie się 20 września 2022 r. o godz. 11.

Podczas webinaru eksperci, mec. Andrzej Lulka oraz mec. Błażej Szczęsny, omówią następujące zagadnienia:

  • Jakie elementy powinna zawierać każda umowa handlowa (elementy przedmiotowo istotne)?
  • Poprawna reprezentacja stron
  • Niedozwolone postanowienia umowne w umowach z konsumentem
  • Skutki niewykonania zobowiązań
  • Najczęściej stosowane zabezpieczenia należytego wykonania umów
  • Przedawnienie roszczeń

Udział w webinarze jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Link do rejestracji: https://webinar.freshmail.pl/477-506-998

Do usłyszenia!