• en
  • fr
Prawo budowlane i proces inwestycyjny

Sprawy związane z działalnością deweloperską i prawem budowlanym.

Sprawy związane z działalnością deweloperską i prawem budowlanym stanowią jedną z kluczowych dziedzin działalności Kancelarii. Doradzamy naszym klientom w szczególności w następujących sprawach:

postępowania w sprawie decyzji administracyjnych (zmiana przeznaczenia, wyłączenie spod produkcji rolnej, decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę),

uzgodnienia z władzami miasta lub gminy, powiatu i województwa oraz przedstawicielami poszczególnych działów: geodezji, architektury, ochrony środowiska, dróg i infrastruktury technicznej,

sporządzanie i negocjowanie umów o realizację robót lub świadczenie usług związanych z nieruchomościami lub procesem budowlanym (np. umowy z generalnym wykonawcą, głównym wykonawcą, o nadzór autorski, nadzór inwestorski, project management),

opracowywanie i negocjowanie umów pomiędzy współwłaścicielami

opracowywanie umów o sposobie korzystania z powierzchni wspólnych, umów quoad usum,

doradztwo w zakresie umów z dostawcami mediów i innymi usługodawcami,

doradztwo podatkowe związane z projektami deweloperskimi.

Skontaktuj się z prawnikiem
Błażej Szczęsny
SENIOR ASSOCIATE, RADCA PRAWNY
Specjalizacje: Nieruchomości, Najmy, Prawo Budowlane, Prawo Turystyczne,